Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Udbetaling af tilskud sker som udgangspunkt bagudrettet med en fjerdedel af det bevilgede beløb ved udgangen af hvert kvartal under forudsætning om, at tilskudsmodtager bekræfter, at projektet er i gang og kører planmæssigt. Dog således at udbetaling af de sidste 10 pct. af tilskuddet afventer endeligt, godkendt tilskudsregnskab.

 

Fonden retter henvendelse vedr. dette ved udgangen af hvert kvartal.