Særopslag 2023 - PRRS-Virus / Lukket for ansøgninger

Opslag for særlig ansøgningsrunde vedr. PRRS-virus med ansøgningsfrist den 17. maj 2023 kl. 12.  

Ansøgningsmaterialet for PRRS-særopslag 2023

Ansøgningsskemaet for 2023, som består af 3 dele:

Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projekt og om ansøger (word)
Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
Del 3 Projektøkonomien (excel)

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: svineafgiftsfonden@svineafgiftsfonden.dk

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af beskyttelse”. 

 

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget