Ansøgning om tilskud i 2020

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2020 gennemføres med ansøgningsfrist den 20. august 2019 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2020

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 180-200 mio. kr.

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2020-runden

 

Ansøgningsskemaet for 2020, som består af 3 dele:

   

  Indsendelse af ansøgning til fonden

  Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: svineafgiftsfonden@lf.dk 

  Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.

   

  Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 3. september på Axelborg. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.

   

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

   

  Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

   

  Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

   

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning

  Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.

  Kontaktperson

  Fondsadministrator:
  Mikkel Kay Petersen
  Chefkonsulent
  Telefon: 3339 4329

  Fondens e-mail:
  svineafgiftsfonden@lf.dk

  Lovgrundlag

  Svineafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde, som på grundlag af landbrugsstøtteloven kan opkræve en afgift pr. produceret enhed i landbruget.

  Fondens logo

  Klik her for at gå til fondens logo