Ansøgning om tilskud i 2023 / Afsluttet

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2023 er gennemføres med ansøgningsfrist den 2. august 2022 kl. 12.  

Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

Ansøgningsskemaet for 2023, som består af 3 dele:

Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projekt og om ansøger (word)
Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
Del 3 Projektøkonomien (excel)

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: svineafgiftsfonden@svineafgiftsfonden.dk

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af beskyttelse”. 

 

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 30. august i København eller online. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed. Yderligere oplysninger om tid mm. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.  

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget