Ansøgning om tilskud i 2023

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2023 er gennemføres med ansøgningsfrist den 2. august 2022 kl. 12.  

 

Ansøgningsmaterialet for 2023-runden vil blive lagt op medio maj. Materialet vil dog ligne materialet fra 2022.

 

 

 

Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 30. august på Axelborg. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.