Sådan søger du

Fonden vedtager hvert år den strategi, som skal danne grundlag for bevillingerne det kommende år.

Den seneste strategi for bevillingsårene 2022 - 2025 kan ses her.

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab for hvert tilskudsår.