Produktionsafgifter

Opkrævning af produktionsafgiften

Svineafgiftsfondens formål er at styrke den samlede svinekødsektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Svineafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018.

Til finansiering af aktiviteterne opkræver Svineafgiftsfonden produktionsafgifter for eksporterede og slagtede grise. De gældende afgifter er:

Eksport:

Smågrise til og med 15 kg.

 

Afgift kr. 1,00

Smågrise over 15 kg. til og med 50 kg.

Afgift kr. 1,15

Svin, søer, orner over 50 kg. tom. 135 kg.

Afgift kr. 1,70

Svin, søer, orner over 135 kg.

Afgift kr. 2,45

Slagtning:

Svin, søer, orner under 110 kg.

Afgift kr. 1,70

Svin, søer, orner på 110 kg. og derover

Afgift kr. 2,45

For eksportgrise skal eksportøren senest 14 dage efter eksporten indberette antallet af levende grise i hver vægtklasse og samtidig indbetale den skyldige afgift til fonden.

For grise, der slagtes, skal slagteriet opkræve afgiftsbeløbet hos leverandøren og indberette antallet af slagtede og godkendte svin i de to vægtkategorier til fonden via Klassificeringsudvalget eller Danske Slagtermestre.

Afgiftsbekendtgørelsen for 2019 kan læses her.

Der kan læses mere om fastlæggelsen og beregningen af afgifter i dette notat.