Lovgrundlaget

Svineafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

 

Bestyrelsen udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

 

Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet er tilsynsmyndighed for fondene.

Links til regler: