Bestyrelsen

Svineafgiftsfondens bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf otte er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og fire er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode ad gangen.

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter er indstillet efter fælles enighed hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Gårdejer Asger Krogsgaard (formand)

Chefkonsulent Søren Sand Kirk (næstformand)
Fødevareforbundet NNF

Gårdejer Erik Bredholt

Gårdejer Erik Larsen

Gårdejer Jeppe Bloch Nielsen

Gårdejer Knud Jørgen Lei

Gårdejer, cand.agro Kern Lærkholm Petersen
Rådsmedlem Forbrugerrådet TÆNK

Professor Hanne Damgaard Poulsen
Aarhus Universitet

Lektor Helle Stege
Københavns Universitet

Gårdejer Niels Jørgen Thomsen

Gårdejer Randi Vinfeldt

Gårdejer Uffe Wiborg