Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 642 t.kr. fordelt på to projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

83. Transponderfodring af søer på friland

84. Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften

 

83. Transponderfodring af søer på friland

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 400 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at udvikle den optimale transponder til elektronisk sofodring (ESF) til udendørs sohold, herunder undersøge, om der kan udvikles en udendørs ESF, der ligesom de indendørs modeller kan frasortere udvalgte søer. Projektet indsamler viden, bl.a. ved at facilitere en workshop for videnspersoner af landmænd, virksomheder og konsulenter om udendørs ESF. Det undersøges, om der med de tilgængelige tekniske løsninger i dag kan produceres en driftssikker ESF løsning, der samtidig er økonomisk rentabel for udendørs soholdere. Samtidig undersøges og formidles fordele og ulemper ved tilgængelige ESF-systemer til udendørs såvel som indendørs løsninger, og der udarbejdes dels anbefalinger til landmænd, der overvejer en ESF-løsning, dels optimeringsforslag til allerede etablerede ESF-systemer. Ydermere udvikles en ny og forbedret ESF- løsning til udendørs sohold i mindst én besætning med beskrivelse af fordele og ulemper ved løsningen. Implementering af projektets viden og resultater vil bidrage til, at der i hele sektoren kan udbredes bedre, mere holdbare og mere driftsikre fodertranspondere. Velfungerende ESF-løsninger vil kunne muliggøre arbejdsrationalisering, bedre huldstyring og lavere foderforbrug, hvilket vil forbedre den enkelte producents økonomi og bidrage til at sænke produktionens miljøbelastning.

Projektleder: Lars Lambertsen, projekt@okologi.dk

 

84. Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 242 t.kr.

Projektperiode: 2017-2020

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at opnå en effektiv og miljøvenlig produktion af svinekød produceret på mark.
Indhold – tre arbejdspakker:
1) Videreudvikling af det mobile produktionsanlæg, så grisenes behov fra fravænning til slagtning tilgodeses mhp. velfærd og tilvækst og mhp. en effektiv produktion. AP-leder: Hans Henrik Thomsen
2) Undersøge og dokumentere effekten på foderforbrug, husdyrsundhed, slagtekvalitet og miljøbelastning. AP-leder Anne Grete Kongsted og Ib Sillebak Kristensen, Aarhus Universitet
3) Udvikling af produktionskoncepter: Fravænning og slagtesvin, sædskifter, dyrkning mhp. på optimering af svine- og planteproduktion og miljøpåvirkning samt optimal kødkvalitet. AP-leder Simme Eriksen, Udviklingscenter for Husdyr på Friland (UHF).
Projektets deltagere dækker værdikæden fra jord til bord. Effekter: Effektiv og rentabel produktion af slagtesvin i mobile anlæg, der flyttes med rundt i sædskiftet, hvorved næringsstofudnyttelsen forbedres og miljøbelastningen minimeres.

Projektleder: Lone Andreasen, projekt@okologi.dk

Link til projektbeskrivelse her.