Miljø- og Fødevareministeriet

Fonden medfinansierer byggeriet af et vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland med 30 mio. kr., jf. også lov nr. 694 af 08/06/2018.