Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 1.000 t.kr.

 

79. Åbent Landbrug – Hvor kommer grisekødet fra?

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.000 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Åbent Landbrug er en central del af Landbrug & Fødevarers omdømmeindsats og bidrager til befolkningens opbakning til og accept af landbruget og produkterne. Arrangementet skaber rammen for danskernes personlige møde med landmanden, dyrene og produktionsformen via autenticitet og dialog mellem landmand og forbruger. Målet er at skabe øget positivitet omkring grisekødsproduktion.

Aktiviteterne i projektet tager udgangspunkt i værtsbesøg og projektledelse af værter med grise, herunder:
Projektstyring og koordinering med værter, foreninger og virksomheder. Rådgivning og dialog med værter og foreninger om mødet med forbrugerne, hygiejneforanstaltninger mv. Beklædning med grisebudskaber til værter og medhjælpere for at sikre genkendelighed og åbenhed for gæsterne. Smittebeskyttelse, i form af vaskeunits, overtrækstøj/støvler, håndsprit, sæbe mv., der sikrer at regler om smittebeskyttelse overholdes i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og krav. Værtsbesøg af svineeksperter forud for dagen. Professionelle film, artikler mv. til markedsføring af positive budskaber om produktion af grisekød.

Det samlede mål er at øge besøgstallet på gårde med grise fra 11.900 (2017) til 16.000 i 2019. Det er tæt på en fordobling af gennemsnitsbesøgstallet siden 2012.
Øge antallet af værter med grise fra 10 til 12.
Øge markedsføring af gårde med griseproduktion (video, billeder og featurehistorier) på sociale medier og i pressen. Løfte antallet af følgere på facebook.com/aabentlandbrug fra 31.000 til 40.000 i 2019.
Produktion af 10 årlige artikler med fokus på grisekødsproduktion på facebook og vores website, der er optimeret, fra et kampagnesite til et helårssite.

Åbent Landbrug styrker og fastholder forbrugerens positive forhold til grisekødsproduktion, såvel lokalt, som nationalt og bidrager til et øget kendskab hos danskerne om dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed.
Effekten af aktiviteterne måles både via gæsteevaluering og fysisk og elektronisk evaluering med værter, foreninger og virksomheder.

Projektleder: Jan Morre Christensen, jmc@lf.dk