Danske Svineproducenter

Danske Svineproducenter har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 910 t.kr.

 

82. Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af prisdannelsen

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 910 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: Adgangen til uafhængig viden om den aktuelle markedssituation for smågrise i Europa er i dag af vital betydning for den danske svineproduktion. En uafhængig markedsovervågning af EU – i vores nærområder - bringer de danske svineproducenter i en langt bedre handelsmæssig position. Formålet er derfor helt enkelt at sørge for det bedst mulige beslutnings- og forhandlingsgrundlag for de danske svineproducenter.

Aktiviteter: Vedligeholdelse af en vidensdatabase omkring prisdannelse/noteringer for smågrise.
Gennemførelse en systematisk indsamling af prisdata, herunder
Officielle noteringer
Priser på afsluttede handler
Prognosticering af prisdata og markedsstrukturen
Præsentation af opdaterede og historiske prisdata på en hjemmeside og app til IOS og Android
Overvågning af udviklingen i udbud og efterspørgsel på smågrisemarkedet samt international handel
Overvågning af politiske, økonomiske, tekniske eller sociale forandringer, der kan have en effekt på markedsstrukturen og priserne
Formidling af data og faktuelle oplysninger, som er af betydning for prisdannelsen
Gennemførelse af et markedsanalyseprojekt i samarbejde med universitetet ”Nordakademie Hamburg” og et analyseinstitut om udviklingen på eksportmarkederne

Effekter: Effekterne for samfundet er udelukkende af økonomisk karakter. De bedst mulige prognoser er vigtige for, at både landmændene og deres kreditgivere kan have tillid til budgetter. Med den enorme gæld, som landbruget er belastet af, er det vigtigt, at der ikke er mere uro omkring økonomien end højst nødvendigt.

Projektleder: Markus Fiebelkorn, maf@danskesvineproducenter.dk