Danske Slagtermestre

Danske Slagtermester har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 884 t.kr. fordelt på to projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

80. Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet

81. Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning

 

80. Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 854 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: At sikre højt niveau af fødevaresikkerhed og veterinært beredskab samt dansk svinekøds adgang til alle relevante markeder.

Aktiviteter: Kontinuerlig opbygning og deling af viden på tværs af alle interessenter og myndigheder i svinekødssektoren, herunder deltagelse i tredjelandsinspektioner, arbejdsgrupper, dialogfora og erfagrupper med bl.a. FVST, L&F, DTU, DMRI. Deling af viden til produktions- og forarbejdsningsled gennem branchekoder, hjemmesider, nyhedsbreve, temadage, kurser og slagtehusmøder.

Effekter: Et ensartet, effektiv og let tilgængelig generisk støtte og vejledning af sektorens virksomheder til gavn for den fortsatte afsætning.

Projektleder: Annette Roer Højgaard, arh@fvdanmark.dk

 

81. Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning

Hovedformål: Kontrol

Bevilliget tilskud 2018: 30 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: At sikre en præcis og sikker udpegning af besætninger til serologisk overvågning af salmonella i besætninger, afgivelse af fødevarekædeoplysninger samt indberetning af slagtedata til SAF.

Aktiviteter: Brugersupport, udvikling og vedligehold af systemet.

Effekter: En administrative lettelse gennem sikker udpegning og effektiv håndtering af slagtedata.

Projektleder: Lars Poulsen, lpo@fvdanmark.dk