Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 2.219 t.kr. fordelt på to projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

77. Fibre sikrer effektiv aflejring af soens rygspæk (FIBso)

78. Muligheder for branding af dansk grisekød på det kinesiske marked

 

77. Fibre sikrer effektiv aflejring af soens rygspæk (FIBso)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 1.141 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at få søer til at aflejre mere fedt og mindre protein på kroppen, dels i forbindelse med vækst hos unge søer og dels i forbindelse med re-etablering af rabt rygspæk efter fravænning. Desuden er formålet at belyse, hvordan forskellige fiberkilder udnyttes og påvirker søernes produktivitet.
Aktiviteter: Der gennemføres 2 aktiviteter (arbejdspakker). I den første undersøges det, hvor effektivt søer kan udnytte foder til aflejring/reetablering af rygspæk, og ved at fodre med stigende mængder af fibre i et dosis-respons design undersøges, om søer med fordel kan tildeles fibre, når deres rygspæk skal øges. I den anden arbejdspakke fodres søer med en af fire forskellige fiberkilder, for at måle fermenterbarheden af disse fiberkilder. Desuden undersøges, hvordan fiberkilderne påvirker søernes produktivitet.
Effekter: Via projektet vil vi blive i stand til at anbefale, hvor mange foderenheder søerne skal bruge til at aflejre en millimeter rygspæk. Vi vil også finde ud af hvilke fiberkilder der er fordelagtige at bruge til de drægtige søer, og forhåbentligt komme et skridt videre i forståelsen af, hvorfor nogle fiberkilder er bedre end andre til at øge søernes produktivitet. Konsekvensen af projektet er at søer fremover fodres med mere fiberholdigt foder og derved får søerne glæde af den lange række af gavnlige effekter, som fibrene har.

Projektleder: Peter Kappel Theil, Peter.Theil@anis.au.dk

Link til projekthjemmeside her.

 

78. Muligheder for branding af dansk grisekød på det kinesiske marked

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.078 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formål: Formålet er at støtte branding af dansk grisekød i Kina ved at tilvejebringe viden om hvordan kinesiske forbrugere danner brand images og opbygger præferencer for grisekød på tværs af forskellige afsætningskanaler, undersøge fordele og ulemper af forskellige brandingstrategier, og komme med anbefalinger om samarbejdsstrategier med de kinesiske aktører.

Aktiviteter: En kortlægning af nuværende og potentielle afsætningskanaler for dansk grisekød i Kina (detailkæder, online salg, food service sektoren) og de former for branding der bliver brugt der
En undersøgelse af hvordan de kinesiske forbrugere danner brand images for grisekød på tværs af de forskellige afsætningskanaler
En kortlægning af de kinesiske aktørers motivation og kompetence for at indgå et samarbejde om branding af dansk grisekød
En undersøgelse om hvordan branding strategier i Kina kan optimeres
Anbefalinger for branding af dansk grisekød i Kina

Effekter: På kort sigt et forbedret beslutningsgrundlag for tilrettelæggelsen af eksportstrategier for dansk grisekød på en sådan måde at der dannes præferencer og villighed til at betale en merpris. På sigt en fortsat vækst af dansk eksport af grisekød til Kina baseret på en stabil præferencedannelse hos de kinesiske forbrugere.

Projektleder: Klaus G. Grunert, klg@mgmt.au.dk