Danske Slagtermestre

Danske Slagtermestre har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 884 t.kr. fordelt på to projekter.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

79. Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet

80. Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning

 

79. Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 854 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre dansk svinekød adgang til alle relevante markeder på baggrund af et troværdigt og velfungerende dansk system, som omfatter såvel de største som de mindste virksomheder i sektoren. Et højt niveau af fødevaresikkerhed og veterinært beredskab forudsætter kontinuerlig opbygning og deling af viden på tværs af alle interessenter og myndigheder i svinekødssektoren.

Tendensen er, at der etableres mikroslagterier m.v. som styrker den lokale forankring af svinekødsektoren. Disse er en del af det danske system og skal følge det samme EU-regelsæt som de store virksomheder.

Danske Slagtermestre, DSM, dækker hovedparten af de private virksomheder i svinekødssektoren, herunder ca. 70 slagtehuse og mikroslagterier, 4 mellemstore slagterier, 2 USA-eksportautoriserede virksomheder samt 40 små- og mellemstore kødproduktvirksomheder.  DSM supplerer Landbrug & Fødevarer, som repræsenterer de største virksomheder.


Projektleder: Annette Roer Højgaard, arh@danskeslagtermestre.dk

 

80. Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning

Hovedformål: Kontrol

Bevilliget tilskud 2018: 30 t.kr.

Projektperiode:

Projektbeskrivelse: Formålet er at sikre en fortsat driftssikker og præcis udpegning af besætninger og antal prøver til overvågning for salmonella i danske slagtesvinebesætninger. Projektet er en aktivitet, der understøtter salmonellahandlingsplanerne.

Projektet giver samtlige slagterier i Danmark adgang til en elektronisk udpegning og print af labels nu, hvor Fødevarestyrelsen fra medio 2017 ikke længere sender etiketter ud per post.

Systemet bruges ved den obligatoriske kontrol af fødevarekædeoplysninger, hvor det bl.a. skal fremgå, hvorvidt besætningen er holdt under kontrollerede opstaldningsforhold. Systemet tilpasses løbende ændringer i lovgivningen og opdateres i forhold til net- og datasikkerhed


Projektleder: Lars Poulsen, lpo@danskeslagtermestre.dk