Robotten fjerner fedtet millimeterpræcist

27. oktober 2011

En ny robot ’ser’ ind i kødet styrer en række automatiske knive, så fedtet skæres fra med millimeters nøjagtighed. En af den danske slagteribranches store styrker er, at kunne levere svinekød i den aftalte kvalitet, i de aftalte mængder og til den aftalte tid til kunder verden over. En af de vigtige kvalitetsparametre er, at kødet er udskåret efter den enkelte kundes specifikationer. Ofte har kunderne helt specifikke krav til udskæringernes længde, bredde, fedtlag og vægt.

Samme fedtlag på alle skiver
Et eksempel er svinekamme. I Danmark sælges de oftest med sværen på til flæskesteg, men når de eksporteres bliver sværen og det meste af det underliggende spæk skåret af. I bl.a. Storbritannien og Japan bliver danske svinekamme brugt som råvarer til produktion af såkaldt back bacon. Her ønsker kunderne, at spæklaget på hver enkelt skive bacon skal være det samme - uanset hvor på kammen, skiven kommer fra.

Det er imidlertid en udfordring for slagterierne at levere kammene med præcis samme, tynde spæklag over det hele. Først og fremmest fordi musklen ikke er lige tyk i hele længden og musklens overflade heller ikke er helt jævn. Processen, der kaldes ’afsværing’, sker i dag ved at sværen og størstedelen af spækket skæres af i ét stykke i en særlig afsværingsmaskine, hvorefter en medarbejder trimmer yderligere spæk af de steder på kammen, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der er fordybninger i musklens overflade.

- Der er ikke to kamme, som er helt ens i form og størrelse. Og da den nuværende afsværingsmaskine kun har få indstillingsmuligheder, bliver der ofte skåret for lidt spæk af, eller også skræller kniven noget af det dyrebare kød af, fortæller projektleder Per Black fra DMRI – Teknologisk Institut.

Da både kam og spæk begge er værdifulde råvarer, er der stor interesse for et mere avanceret afsværingsudstyr, som kan skære spækket af i ét stykke i den rette tykkelse over hele musklen,

- For kammene gælder det naturligvis for slagterierne at levere dem i den kvalitet, kunder efterspørger. Det kan være med 6 mm spæktykkelser Og når det gælder spækket, får slagterierne en væsentlig højere pris kilo-pris for hele stykker, end hvis der er tale om spæk i små stykker fra trimningen, siger Per Black.

Millimeternøjagtighed
For at løse denne opgave har DMRI – Teknologisk Institut fået fondsmidler til at udvikle en ny robot, der skærer spækket af med optimale udbytter og så der hverken er for lidt eller for meget spæk på svinekammen. Robotten vil være færdigudviklet i løbet af et års tid.

 


3D-figur af en svinekam med spæklag

3D-figur af spæklaget uden kød på. 

Løsningen består i at kombinere sensorteknologi med stor computerkraft og avanceret automatiseringsteknologi. Mens kammene kører forbi på et transportbånd registrer et kamera dimensionerne på hver kam, samtidig med at et ultralydsudstyr måler kød- og spæktykkelse en række steder på kammen. På baggrund af disse data beregnes et tredimensionelt billede af muskel og spæklag, som styrer otte avancerede knive, der præcist tilpasser afskæringen af spækket efter den enkelte kams form og variation i spæktykkelse. Hele processen sker lynhurtigt – på under 10 sekunder.

- Vi trækker bl.a. på vores erfaringer fra andre projekter med at danne virtuelle, tredimensionelle modeller af forskellige udskæringer. Det virkelig unikke i dette projekt er imidlertid de otte knive, der skærer fedtet af i den rigtige tykkelse, fortæller Per Black.

Ud over at den nye robot giver en betydelig mere ensartet afsværing, sparer den også de medarbejdere, der i dag trimmer kammene efter afsværingen.

- Den er et godt eksempel på et udviklingsprojekt, der både resulterer effektivisering af en arbejdsproces, idet mandskabsbehovet reduceres, og samtidig forbedrer kvaliteten at de produkter, der kommer ud af processen. Begge dele forbedrer slagteriernes økonomi, hvilket i sidste ende er med til at bevare produktionen i Danmark, slutter Per Black.