I Kina spiser de svinekød

29. september 2011

Kineserne spiser lige så meget svinekød som resten af verden tilsammen - og eksporten af dansk svinekød til dette marked stiger kraftigt i disse år. 

Selv om Kina er det land i verden, der producerer flest svin - faktisk lige så mange som resten af verden tilsammen - er det ikke nok til at dække kinesernes behov for svinekød. Derfor har Danmark gennem en årrække opbygget en støt stigende eksport af denne type produkter til det kinesiske marked.

Samlet set var den danske eksport af svinekød til Kina (inkl. Hongkong) i 2010 på næsten 172.000 tons til en værdi af 1,2 mia. kr.

Startede med biprodukter
Den danske svinekødseksport til Kina har hidtil først og fremmest bestået af såkaldte ’biprodukter’, det vil sige griseører, -tæer, -haler, -hoveder, -nyrer mv., der er meget eftertragtede, fordi de anses for delikatesser i det kinesiske køkken.

- Der betales en høj kilopris for biprodukter på det kinesiske marked. Faktisk er der tale om et højprismarked, fordi danske slagterier får en højere pris for deres biprodukter der, end de kan få nogen andre steder, fortæller Karsten Bruun Rasmussen, teamleder for markedsudvikling i Landbrug & Fødevarer.

Alene af den grund er det kinesiske marked vigtigt for den danske svinekødssektor. Men det stopper ikke her. I de seneste år er eksporten af andre udskæringer af svinekød også steget markant.

Direkte adgang til det kinesiske marked
Den positive udvikling skyldes, at en række danske slagterier er godkendt af de kinesiske myndigheder til at eksportere direkte ind i Kina – en godkendelse der især er kommet i stand som følge af den meget høje danske fødevaresikkerhed.

- Den direkte adgang til det kinesiske marked giver den danske svinekødsbranche nogle muligheder, som naturligvis skal udnyttes. Derfor er der bevilget fondsmidler til aktiviteter, som skal udbygge den danske position på det kinesiske marked, siger Karsten Bruun Rasmussen

I første omgang har der især været fokus på at skabe relationer mellem den danske svinekødsbranche og en række store detailhandelskæder på den kinesiske østkyst. Disse kæder, hvoraf nogle har vestlige ejere, mens andre er rent kinesiske, har især den købedygtige kinesiske middelklasse som kunder. Desuden er der opbygget relationer til de kinesiske myndigheder, så de er fuldstændigt opdaterede med, hvordan produktionen foregår i Danmark.

- Fra Landbrug & Fødevarers side bidrager vi til etablere og opretholde dialogen mellem den danske svinekødsbranche og de kinesiske myndigheder og store detailhandelskæder, så de fortsat har tillid til fødevaresikkerheden og kvaliteten af dansk svinekød. I Kina er der stor respekt for erhvervsorganisationer som Landbrug & Fødevarer, der kan gå i dialog med den tilsvarende kinesiske organisation. Vi har desuden haft flere af de kinesiske detailhandelskæder på besøg i Danmark, hvor vi har skabt kontakter til den danske svinekødsbranche, siger Karsten Bruun Rasmussen.

Kraftigt stigende eksport
Målet har været, at få gang i eksporten direkte til detailhandelskæderne. Og det er lykkedes. Faktisk så godt at der også er kommet gang i salget af mange andre udskæringer end alene biprodukter.

- Vi havde forventet, at de danske slagterier også kunne få gang i en eksport af for eksempel spareribs, fordi kineserne godt kan lide produkter med ben. Men det har vist sig, at de kinesiske kæder er interesserede i alle produkter af svinekød fra Danmark, fortæller Karsten Bruun Rasmussen.

Det ses også af eksporttallene, hvor værdien af svinekødseksporten til Kina er steget fra 846 mio. kr. i 2008, til 970 mio. kr. i 2009 og altså 1,2 mia. kr. i 2010 - en stigning på over 40 pct. i løbet af de tre år. Og stigningen ser ud til at fortsætte i samme takt i de kommende år, især fordi kineserne i stigende grad også aftager de dyrere udskæringer.

Købedygtig middelklasse
Det er især den mere velstillede middelklasse i Kina, som det danske svinekød appellerer til, ikke mindst på grund af den dokumenterede høje fødevaresikkerhed. Og fødevaresikkerhed er et nøgleord i Kina, der har været plaget af en lang række fødevareskandaler de senere år.

Samtidig er middelklassen i kraftig vækst. I dag regner man med, at den udgør næsten 150 millioner mennesker - et antal der forventes at stige til over 400 millioner i 2025. Det vil resultere i en betydelig stigning i den samlede kinesiske købekraft, som bl.a. vil blive brugt på fødevarer. Og da svinekød er klart den mest populære kødtype i Kina, vil landets egen produktion ikke kunne dække stigningen i forbruget. Der er derfor et stort potentiale for at øge eksporten i årene fremover.

- Fra dansk side har vi derfor en unik mulighed både i kraft af den direkte adgang til det kinesiske marked og den meget stærke position på markedet som følge af vores høje fødevaresikkerhed. Den mulighed skal vi forstå at udnytte, slutter Karsten Bruun Rasmussen.