Grisevogne vaskes af robotter

27. oktober 2011

Rengøring af transportvogne til grise er et hårdt og beskidt arbejde, som i de kommende år i stedet vil blive udført af vaskerobotter.

Hvem har lyst til at stå inde i en lastbil med høre- og åndedrætsværn, mens en højtryksrenser hvirvler vand og møg rundt om én? Det er imidlertid hverdag for de chauffører, der kører grise til slagterierne.

Hver gang en ladning grise er afleveret på slagteriet, skal transportvognen rengøres indvendigt. Det sker for ikke at risikere at bringe eventuel smitte fra de netop afleverede grise med ud i den næste besætning, hvor der skal hentes et nyt hold grise. Efter aflæsningen kører chaufføren i dag transportvognen hen til en vaskehal på slagteriets områ-de, hvor han gør lastvognen ren indvendig med en højtryksrenser.

Udover at det ikke er et specielt attraktivt arbejde, er det samtidig tidskrævende. Derfor er DMRI - Teknologisk Insti-tut ved at udvikle en ny vaskerobot til automatisk rengøring af transportvognene.

Teknisk udfordring
Transportvognene er indrettede til at transportere grise – ikke nødvendigvis til at være lette at rengøre. Blandt andet har de typisk tre etager, som kan hæves og sænkes, og er indrettet med skillerum ned gennem vognen, så grisene kan holdes adskilte i mindre grupper.

- Teknologisk er det en udfordring. Udstyret skal sikre et højt rengøringsniveau, samtidig med at det også skal have en vis fleksibilitet, da alle vogne ikke er helt ens indrettet, forklarer projektleder Niels Worsøe Hansen fra DMRI - Teknologisk Institut.

Løsningen er en lang arm med højtryksdyser, der kører ind i vognen og vasker den. Vasken kan imidlertid ikke fore-tages i én operation, da de enkelte etager skal hejses op og ned undervejs. Robotanlægget bygges derfor som et dobbeltanlæg, hvor to transportvogne vaskes på skift. Mens robotten vasker ét vogndæk på den ene vogn, spreder chaufføren på den anden vogn træspåner ud på det netop rengjorte vogndæk, hejser vogndækket op og vasker bagsiden af skillerummene.

- Vi har ikke fået en løsning, hvor chaufføren blot skal trykke på en knap, som det foregår ved vask af private biler i vaskehaller. Men den nye vaskerobot giver alligevel en lang række fordele i forhold til, hvordan vognvasken sker i dag, siger Niels Worsøe Hansen.

Tid og arbejdsmiljø
For det første forbedres arbejdsmiljøet for chaufførerne betragteligt. De slipper for et vådt, koldt og støjende arbejde. Desuden sparer den nye vaskerobot tid.

- Robotten halverer stort set vasketiden. I gennemsnit tager det i dag omkring 55 minutter at vaske og klargøre hver transportvogn, mens robotten reducerer tiden til omkring 28 minutter. Og da hver vogn i dag kører to-tre ture til slag-teriet dagligt, giver det en markant tidsbesparelse på årsbasis, som kan bruges til at hente flere grise og dermed effektivisere kørslen, siger Niels Worsøe Hansen.

Ensartet rengøring med mindre vand
Samtidig opnår man en mere ensartet, høj rengøring af vognene.

- Når rengøringen udføres af mennesker, vil der uvægerligt være forskel på rengøringsstandarden. Med vaskerobot-ten sikrer vi, at rengøringen har samme høje standard hver gang, fastslår Jens Ulrich Nielsen.

Endelig sparer vaskerobotten også vand til rengøringen – omkring 300 liter pr. vask i forhold til det gennemsnitlige forbrug ved manuel vask.

- Det er naturligvis positivt ud fra en ressourcemæssig betragtning, men nok så vigtigt bliver der også en mindre mængde spildevand, som efterfølgende skal gennem rensningsanlægget, slutter Niels Worsøe Hansen.