Færre tunge løft på slagterierne

27. oktober 2011

Der er udviklet et udstyr, som automatiserer en del af arbejdsprocessen med at hænge kødudskæringer op på ’juletræer’ på svineslagterierne. Dermed slipper medarbejderne for at løfte mange tons i løbet af arbejdsdagen.

Der er fokus på at automatisere arbejdsprocesser på slagterierne, både for at forbedre konkurrenceevnen og arbejdsmiljøet. Siden sidst i 1980’erne er der givet fondsstøtte til en række udviklingsprojekter, som har resulteret i nye maskiner og udstyr på svineslagterierne.

Et eksempel er ophængning af delstykker på juletræer. Her har DMRI – Teknologisk Institut udviklet et udstyr, der automatiserer store del af denne arbejdsproces. Udviklingen er sket med fondsstøtte.

Belastende arbejde
Som en del af slagteprocessen bliver de halve slagtekroppe skåret op i såkaldte delstykker, det vil sige i skinker, svinebryst, kamme og forender. Disse delstykker hænges efterfølgende på ’juletræer’, dvs. særlige stativer med kroge. Navnet kommer af, at krogene sidder som grenene på stammen af et grantræ. Juletræerne hænger på glidestænger i loftet, og bruges til at transportere delstykkerne rundt i slagteriet.

Traditionelt sker ophængning af delstykker manuelt. Da delstykkerne vejer 7-10 kg, er det et hårdt og nedslidende arbejde, hvor den enkelte operatør løfter mange tons i løbet af dagen.


Den automatiserede ophængning sker ved, at delstykkerne føres frem til en operatør på et transportbånd. Samtidig køres juletræet automatisk i position, så den næste ledige krog er ud for kanten af transportbåndet. Operatøren holder delstykket frem på transportbåndet og hen over krogen på juletræet. Herefter trækker transportbåndet sig tilbage, så delstykket falder ud over båndkanten og hægtes på juletræet.

- Det automatiske ophængningsudstyr eliminerer de tunge løft. Det er ellers en af de arbejdspladser på slagteriet, hvor man er nødt til at rotere medarbejderne hele tiden for at undgå overbelastning, fortæller udviklingschef Jens Ulrich Nielsen fra DMRI – Teknologisk Institut.

Udstyret kan håndtere 1200 delstykker i timen og eliminerer ca. 75 tons løft om dagen

Nedtagning
Der er ligeledes udviklet et udstyr til automatisk nedtagning af delstykkerne fra juletræer, når de er transporteret frem til den videre håndtering på slagteriet.

Her føres det fyldte juletræ hen over en tilspidset stålramme, der spreder delstykkerne. Juletræet presses ned over rammen, og delstykkerne falder ned på et transportbånd, der fører dem videre til udbening.

- Kapaciteten er med de nye udstyr betydelig højere, end ved manuel ophængning og nedtagning, og kræver desuden færre operatører. Men frem for alt fjerner de nogle af de mest belastende arbejdsfunktioner på slagterierne, slutter Jens Ulrich Nielsen.


Systemet til automatisk ophængning af delstykker sparer medarbejderne for tunge løft.

Automatisk ophængning