Dansk svinekød på den japanske menu

3. oktober 2011

Store japanske kunder samarbejder med den danske branche om markedsføringen af dansk svinekød. 

Japan er et vigtigt marked for dansk svinekød. Japan er det største marked uden for EU, og med en eksportværdi på 3,6 mia. kr. i 2010 udgjorde svinekødseksporten alene en tredjedel af Danmarks samlede eksport til Japan.

Denne position på det japanske marked er opbygget over en lang årrække, hvor der er skabt tætte relationer til kunderne i Japan. Kunderne er først og fremmest store forarbejdningsvirksomheder, der bruger danske råvarer til fremstilling af især forskellige baconprodukter men også andre forarbejdede kødprodukter. Disse relationer er bl.a. skabt gennem forskellige fondsstøttede aktiviteter.

- Japan er et meget relationsbaseret marked, hvor kunderne lægger stor vægt på langvarige og loyale forbindelser til deres leverandører. Her er vi er med til at sikre, at der en dialog mellem de japanske kunder og den danske svinekødsbranche – og dermed et stabilt salg af dansk svinekød til Japan, siger Karsten Bruun Rasmussen, teamleder for markedsudvikling i Landbrug & Fødevarer.

Samarbejder om markedsføring
De fondsstøttede aktiviteter er fokuseret på at skabe samarbejde mellem den danske svinekødsbranche med de japanske kunder om generel markedsføring af dansk svinekød. Mere konkret gælder det markedsføring af forarbejdede kødprodukter baseret på danske råvarer.

- Sammen med de enkelte kunder fastlægger vi, hvad der skal laves af markedsføringsaktiviteter. Det kan for eksempel være butikskampagner, annoncering eller events i supermarkeder, fortæller Bruun Rasmussen.

Udover den japanske forarbejdningsindustri samarbejdes også med foodservice-sektoren - restaurantkæder mv. - om at få mere dansk svinekød på menukortene.

I begge tilfælde forsyner kunderne detailpakker og menukort med oplysning om, at der er brugt dansk svinekød. Dette er ikke et lovgivningskrav, men en tendens der har udviklet sig over de seneste 10 år. Den japanske forbruger lægger vægt på at kende til oprindelsen af fødevarerne med tanke på fødevaresikkerhed.

Som supplement til markedsføringsaktiviteterne inviteres japanske kunder også til Danmark, for at lære mere om dansk svineproduktion og dansk svinekød.

- Vi afholder hvert år ’Pork Academy’ i Danmark, hvor vi lærer de japanske kunder om den danske produktion i alle led, og hvor vi kan få en dialog med kunder om anvendelse af råvarerne. Desuden lærer de om, hvordan de anvender dansk svinekød bedst muligt, så de får mest muligt ud af det, fortæller Karsten Bruun Rasmussen.

Godt image
At dansk svinekød værdsættes i Japan, fremgår af de imageundersøgelser, som jævnligt foretages.

- Vi kan ikke konkurrere på prisen på det japanske marked, hvor vi er oppe imod store konkurrenter som USA og Canada, der kan eksportere og sælge deres svinekød billigere end den danske branche. Derfor skal vi være bedre på andre områder, først og fremmest kvalitet og fødevaresikkerhed. Og det et vi. Vores undersøgelser viser, at Danmark den foretrukne leverandør. På de fleste markeder foretrækker kunderne det lokalt producerede svinekød, som de anser for at være bedst, men i Japan vil industrikunderne hellere bruge dansk svinekød end japansk, fastslår Karsten Bruun Rasmussen.

Fastholder arbejdspladser
Japan er et højprismarked, det vil sige et marked hvor man får en bedre pris for den enkelte udskæring, end hvis svinekødet blev solgt på andre markeder. Samtidig er det et marked, der primært aftager de dyre udskæringer af grisen. Det skyldes blandt andet det japanske toldsystem, der foreskriver en mindstepris på importeret svinekød, hvis der ikke skal betales ekstra told.

- Derfor er det typisk varer, som er afpudset og tilskåret med et stort arbejdsforbrug - så der er også rigtigt mange arbejdspladser i at eksportere til Japan. Hvis vi ikke havde haft det japanske marked gennem så mange år, ville der sandsynligvis ikke være lige så mange arbejdspladser tilbage på danske slagterier i dag. Samtidig har eksporten til Japan også været med til at udvikle den danske svinekødsbranches position på andre markeder, fordi dette koncept med at levere en ’højt forædlet’ kvalitet af råvarer, har kunnet overføres til andre markeder, slutter Karsten Bruun Rasmussen.