Bedre miljø og bæredygtighed hos slagterierne

13. september 2012

Der er potentiale for at spare mange liter vand på de danske slagterier, og et forskningsprojekt støttet af Svineafgiftsfonden er nu i gang med at redegøre for, hvor meget der kan spares. Samtidig har projektet løst udfordringen med at opsamle fedt fra spildevand.

Det er ikke fordi, der går meget til spilde, når de danske svin bliver slagtet. Men nu er det faktisk lykkedes at udnytte endnu mere af svinet. Promilleafgiftsfonden for Landbrug via Svineafgiftsfonden har støttet et forskningsprojekt hos DMRI ved Teknologisk Institut med titlen ”Miljø og bæredygtighed i kødindustrien”, som forsøger at minimere vand- og energiforbrug på slagterierne og samtidig mindske forureningen fra tarmrenserier.

Projektet er i fuld gang, og ikke alle resultater er endnu offentliggjort, men ind til videre er det lykkedes at spare de nærliggende rensningsanlæg for fedt i vandet.

Win-win-situation
”På tarmrenserierne bliver der ledt fedt med ud i spildevandet, og vi har fundet ud af, hvordan vi kan samle det op, så fedtet kan blive brugt i andre produkter. For hvis fedtet ryger med ud sammen med spildevandet, kan det give belægninger i spildevandsledningerne og problemer på rensningsanlæggene,” forklarer Claus Mosby Jespersen, som er teamleder på projektet.

Nu kan det overskydende fedt i stedet bruges til for eksempel dyrefoder til mink og kæledyr, og dermed har forskningen skabt en win-win-situation for både slagterier og samfund.

”Hver dag bliver der samlet omkring 190 kg fedt op, som ellers ville være endt i spildevandet. Og hvis det ender i spildevandet, vil det belaste med op til 50 mg pr. liter vand, hvilket svarer til 10 pct. af slagteriets spildevandskrav for udledning af fedt,” forklarer Claus Mosby Jespersen.

Virksomheden Dat-Schaub, som står for behandling af svinetarme på samtlige danske svineslagterier, finder resultatet så interessant, at de forventer at investere i udstyr til opsamling af fedt på slagterierne i Blans, Horsens og Ringsted.

Færre lugtgener
Udover projektet med at samle fedtet op fra spildevandet, er der også andre delprojekter i ”Miljø og bæredygtighed i kødindustrien”. Et af dem har handlet om at undgå lugtgener fra slagterierne, der ofte ligger tæt på boligområder. DMRI har et lugtlaboratorium, hvor det er mulig at bestemme, hvor meget lugt der udsendes.

Projekterne har kortlagt kilderne til lugt, som især stammer fra de levende dyr i staldområdet, fra svidningen hvor de resterende hår brændes af slagtekroppen og fra håndtering og opbevaring af biprodukter. Gennem en målrettet indsats har slagterierne fået styr på lugtkilderne og minimeret udslip ved at indkapsle kilderne i bygninger og installeret et ventilationssystem med høje skorstene. Det betyder, at projektet har bidraget til, at slagterierne nu ligger under grænseværdien for, hvor meget lugt de må udsende, og den grænseværdi er ellers vanskelig at overholde. Så nu oplever naboerne kun sjældent lugtproblemer

Endelig er forskerne fra DMRI i gang med sidste del af projektet, som går på at undersøge mulighederne for at spare på vand og energi på slagterierne. Her er forskerne dog stadig kun ved at lave en dataindsamling, som skal munde ud i nye muligheder for at spare vand.