Bedre forderudnyttelse efter 10 år med stilstand

Når svinekoteletten ryger op af køledisken er det afgørende for prisen, hvor meget foder der skal til at producere et kilo svinekød. Her ligger Danmark i den gode ende over statistikkerne for foderudnyttelse, men der er stort potentiale til at blive endnu bedre, da foderudnyttelsen i Danmark har ligget på stort set samme niveau i over 10 år. Det vurderer Lisbeth Jørgensen, der er projektchef i Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

- Det står alt for stille på det her område. Derfor arbejder vi nu på mange projekter med flere fokusområder, der alle har til formål at forbedre foderudnyttelsen, siger hun.

Foderet udgør omkring 55 procent af omkostningerne i produktionen af slagtesvin, og derfor er der umiddelbart en stor gevinst at hente, hvis man nedbringer forbruget af foder ved at forbedre foderudnyttelsen.

Flere slagtesvin vil smitte af på hele branchen
I et projekt støttet af Promilleafgiftsfonden er målet, at foderudnyttelsen bliver forbedret med 5-8 procent over de næste fem år. Formålet er at genopbygge produktionen af slagtesvin, der nu gennem nogle år har været faldende i Danmark på grund af en stigende eksport af smågrise, som produceres færdig i udlandet i stedet for herhjemme.

- Hvis foderudnyttelsen forbedres, så øges indtjeningen hos den enkelte producent og det er med til at skabe nogle bedre økonomiske vilkår for at producere slagtesvin i Danmark, forklarer projektleder Lisbeth Jørgensen.

Hvis det lykkes at forbedre foderudnyttelsen vil det derfor forbedre økonomien i den danske produktion af slagtesvin, og det vil smitte af på både foderstofindustrien og slagterierne, der de seneste år har slagtet færre og færre grise.

Danish Crown savner svin
Gennem de seneste 10 år er der kommet færre og færre slagtesvin i Danmark, og det mærker man blandt andet på Danish Crowns slagterier.

”Fald af slagtesvin betyder, at vi har lukket flere slagterier og antallet af medarbejdere er derfor faldet væsentligt over de sidste 10 år, hvor vi har oplevet et ganske markant fald i antallet af slagtesvin i Danmark,” siger Jens Hansen, der er pressechef i Danish Crown.

Hvis en bedre foderudnyttelse kan sikre flere slagtesvin vil det med stor sandsynlighed blive direkte omsat til flere arbejdspladser på slagterierne, mener Jens Hansen.

Bedre foderudnyttelse giver mindre miljøbelastning
I Danmark er der stor forskel på foderudnyttelsen fra den ene besætning til den næste, fordi både foder, staldindretning, sundhedsniveau ventilation og fodersystem har betydning for, hvor godt grisene udnytter foderet. En af de producenter, der ligger med en god foderudnyttelse er Hans Christian Dahl, der netop har stor fokus på foderudnyttelsen, fordi foder er en helt afgørende omkostning i svineproduktionen:

- Jeg har vådfoder, hvor jeg optimerer foderet med de rigtige næringsstoffer, og så styrer jeg præcist hvor meget de enkelte grupper af grise får at spise i stedet for, at de bare kan spise så meget de vil, forklarer Hans Christian Dahl.

Han forklarer også, at der ikke kun er økonomiske fordele i at optimere foderudnyttelsen

- Jo bedre dyrene udnytter næringsstofferne, jo mindre slipper der ud i miljøet bagefter, og det er vi allerede rigtig gode til i Danmark. Men vi kan blive endnu bedre, og det vil øge vores konkurrenceevne og skabe bedre økonomiske muligheder for svineproduktionen, siger Hans Christian Dahl, som derfor håber på, at projektet kan give ny viden til at sikre en endnu bedre foderudnyttelse i den danske svineproduktion.

Projekt: Sammenlign med Holland
Projektet, der skal få foderudnyttelsen i Danmark ud af 10 års stilstand, har fokus på en række områder. Blandt andet betydningen af at fodre svin ad libitum eller med restriktive mængder, som Hans Christian Dahl netop gør i sin produktion. Andre dele af projektet ser blandt andet på betydningen for foderets indhold af aminosyrer og enzymer og betydningen af formalingsgrad i byg og hvede.

- Vi har også et delprojekt, hvor vi skal se, om vi kan lære noget af hollændernes måde at sammensætte foder på. Det interessante er, at Holland er lidt foran Danmark i foderudnyttelse, og derfor vil vi netop se på, om vi kan lære noget af dem, siger Lisbeth Jørgensen.

Resultater fra de enkelte projekter fremkommer i forskellig takt i løbet af projektperioden og vil straks blive formidlet videre til svineproducenterne. Det samlede projekt løber dog frem til og med 2016, hvor det altså er målet, at foderudnyttelsen skal være forbedret med 5-8 procent.