Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgningsrunden gennemføres med ansøgningsfrist fredag den 25. august 2017, kl. 12.00 til afvikling af projekter i 2018.

Nedenfor fremgår ansøgningsmaterialet

  

Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 12. september på Axelborg. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed, og om der præferencer for formiddag eller eftermiddag inden for tidsrummet ca. kl. 10.00-18.00. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.

 

Hvorhen og hvornår?

Ansøgningen skal indsendes på det af Fonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til svineafgiftsfonden@lf.dk

Ansøgningerne vil blive behandlet af Fondens bestyrelse på årets budgetmøde i september måned. Tilbagemelding på ansøgningen vil ske medio oktober. 

Kontaktperson

Fondsadministrator:
Mikkel Kay Petersen
Seniorkonsulent
Telefon: 3339 4329

Fondens e-mail:
svineafgiftsfonden@lf.dk