Bestyrelsen

Svineafgiftsfondens bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf otte er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og fire er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode ad gangen.

Tilhørsforhold kan ses her.

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter er indstillet efter fælles enighed hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

Bestyrelse

Gårdejer Asger Krogsgaard

Gårdejer Erik Bredholt

Gårdejer Knud Jørgen Lei

Gårdejer Jan Gram Petersen

Gårdejer Søren Søndergaard

Direktør Uffe Wiborg

Gårdejer Henrik Mortensen

Gårdejer Randi Vinfeldt

Konsulent Mogens Eliasen
Fødevareforbundet NNF

Professor Hanne Damgaard Poulsen
Aarhus Universitet

Lektor Helle Stege
Københavns Universitet

Gårdejer, cand.agro Kern Lærkholm Petersen
Rådsmedlem Forbrugerrådet TÆNK